Torshälla scoutkår är en ideell förening för barn, ungdomar och vuxna i åldrarna 8 år och uppåt. Scoutkåren bedriver verksamhet på samtliga fyra scoutgrenar. Vi är i dagsläget c:a 40 medlemmar. Kåren är ansluten till Svenska Scoutförbundet och därigenom till pojk- respektive flickvärldsförbunden. Kåren leds av kårstyrelsen som väljs av kårstämman.

Scoutings syfte är att ge barn och ungdomar en möjlighet att:

  • Göra roliga och spännande saker.
  • Utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar.
  • Ge kunskap och ansvarskänsla för miljön och genom friluftsliv.
  • Väcka känslan för naturen.
  • Lära-genom-att-göra och samarbete i patrullen/den lilla gruppen är viktiga delar av scoutverksamheten.

Barn och ungdomsverksamheten bedrivs, i huvudsak av respektive scoutavdelning.